Decyzja ZRiD nr 2/2017

Decyzja ZRiD nr 2/2017

W dniu 27.01.2017 roku na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Wojewoda Podlaski wydał decyzję na Zezwolenie na realizację Inwestycji Drogowej - Budowa Obwodnicy Miasta Suwalki w ramach zadania:

"Budowa obwodnicy miasta Suwałki: obejmująca drogę ekspresową S61 na odcinku od km 0+000 (węzeł „Suwałki Południe”) do km 12+830 wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ” o długości ok. 670 m (od km 0+419,36 do km 1+085,82)” dla:

ODCINKA A - Odcinek drogi ekspresowej S61 od km 0+000,00 do km 12+221,47 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Dnia 26.10.2017r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji nr 2/2017 na Zezwolenie na realizację Inwestycji Drogowej - Budowa Obwodnicy Miasta Suwalki w ramach zadania:

"Budowa obwodnicy miasta Suwałki: obejmująca drogę ekspresową S61 na odcinku od km 0+000 (węzeł „Suwałki Południe”) do km 12+830 wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ” o długości ok. 670 m (od km 0+419,36 do km 1+085,82)” dla:

ODCINKA A - Odcinek drogi ekspresowej S61 od km 0+000,00 do km 12+221,47 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Oznaczo to, że decyzja wydana przez Wojewodę Podlaskiego 27.01.2017r. z dniem 26.10.2017r. stała się decyzją ostateczną.