01.12.2016 r. Konsultacje społeczne

[01.12.2016 r.]

 

Dnia 09.11.2016 roku na stronie Podlaskiego Urządu Wojewódzkiego w Białymstoku pojawiło się Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie Konsultacji społecznych.

Wojewoda Podlaski informuje, że "w związku z prowadzonym postępowaniem przez regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postępowaniem w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Miasta Suwałki:

Odcinek A - drogi ekspresowej S61 od km 0+000 do km 12+221,47 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości

Odcinek B - drogi ekspresowej S61 od km 12+221,47 do km 12+830,00 wraz z budową łącznicy węzła "Suwałki Północ" o długości ok. 670 m (od 0+419,36 do km 1+0,85,82) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości"

istnieje możliwość zapoznania się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz z dokumentacją projektu w terminie od 14.11.2016 r. do 05.12.2016 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku w Wydziale Infrastruktury, pok. 326.

Ponadto strony mogą składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.