Oddanie do użytkowania obwodnicy Suwałk

W dniu 13.04.2019 roku została otwarta obwodnica Suwałk, która wyprowadza z Suwałk ruch tranzytowy samochodów ciężarowych. Droga omija miasto od zachodu i północy. Na węźle Suwałki Południe łączy się z dwujezdniową częścią obwodnicy Augustowa (12,75km), tworząc tym samym fragment S61 o łącznej długości 25,58 km.

Inwestycja kończy się na węźle „Suwałki Północ”, który zostanie zrealizowany w ramach następnego odcinka S61 Suwałki - Budzisko. Obecnie podłączenie powstałej „eski” do istniejącej drogi krajowej nr 8 (tzw. łącznica węzła „Suwałki Północ”) będzie się odbywało przez jednojezdniowy łącznik o długości kilometra.

Droga ekspresowa S61 została wykonana w technologii nawierzchni z betonu cementowego przystosowanej do przyjęcia ruchu ciężkiego. Charakteryzuje się ona wysoką nośnością, odpornością na odkształcenia oraz niższymi kosztami utrzymania w porównaniu z nawierzchnią asfaltową.

W ramach inwestycji:

 • rozbudowano węzeł „Suwałki Południe”,
 • wybudowano węzeł drogowy „Suwałki Zachód”,
 • wybudowano 10 obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy,
 • wybudowano cztery wiadukty nad drogą ekspresową,
 • wybudowano przejścia dla zwierząt:

Powstała też sieć dróg dojazdowych, ciągów pieszo-rowerowych, a także przepusty i urządzenia ochrony środowiska. Przebudowano również 8 km dróg publicznych kolidujących z przebiegiem obwodnicy. 

Dane techniczne drogi S61 - obwodnica Suwałk:

 • klasa drogi - S
 • długość - 12,83 km
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • kategoria ruchu - KR7
 • ilość pasów ruchu - 2 x 2
 • szerokość pasów ruchu - 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami - min. 5 m,
 • szerokość opaski - 0,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN / oś