Przekazanie Placu Budowy

W dniu 02.02.2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskij 86 w Suwałkach Zamawiający przekazał Wykonawcy Plac Budowy w celu realizacji robót budowlanych w ramach projektu "Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 – Odcinek A i Odcinek B".