Pozwolenie na użytkowanie odcinka B

W dniu 16.10.2017 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie odcinka B – niżej wymienionych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, zrealizowanych w niżej wymienionych lokalizacjach:

- droga ekspresowa S61 od km 12+221,47 do km 12+830,00;

- droga krajowa nr 8 od km 0+000 do km 0+282,10;

 - rondo 4 od km 0+000 do km 0+138,33 w pasie drogi krajowej nr 8;

- łącznica z droga krajową nr 8 od km 0+419,36 do km 1+085,82 w pasie drogi ekspresowej S61;

- droga gminna DG 101270B od km 0+000,00 do km 0+246,89 w pasie drogi ekspresowej S61;

- droga dojazdowa DD15a od km 0+246,77 do km 1+168,26 w pasie drogi ekspresowej S61;

- droga dojazdowa DD17a od km 0+347,93 do km 1+316,92 w pasie drogi ekspresowej S61;

- droga dojazdowa DD18 od km 0+000,00 do km 0+239,83 w pasie drogi ekspresowej S61;

- przepustów z prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicy 1,20 m w km 12+425,00 drogi ekspresowej S61 i w km 1+003,86 łącznicy węzła ,,Suwałki Północ’’;

- przepustów z prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicy 1,00 m w km 0+089,53 i 0+189,81 drogi krajowej nr 8;

- przejście dla zwierząt PZ12 w km 12+805,68 drogi ekspresowej S61;

- wiadukt drogowy WE13 w km 0+740,73 łącznicy węzła ,,Suwałki Północ’’.