Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie przepustów skrzynkowych

W dniu 15.12.2018 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie przepustów skrzynkowych dla małych zwierząt o przekroju 4,00 x 3,50 m, które zostały wybudowane pod drogą ekspresową S-61 w km 10+246,42  (wg km projektowego) o długości 41,50 m, w km 10+346,31 (wg km projektowego) o długości 41,50 m oraz w km 10+546,31 (wg km projektowego) o długości 40,50 m przed zakończeniem wszystkich robót.