Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie przepustów żelbetowych

W dniu 17.12.2018 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie przepustów z prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicy 1,20 m, które zostały zlokalizowane w km 0+845,00  (wg km projektowego) o długości 50,10 m, w km 1+480,00 (wg km projektowego) o długości 29,70 m i w km 10+665,00 (wg km projektowego) o długości 42,90 m.