Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie przepustów żelbetowych

W dniu 08.01.2019 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie przepustu z prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicy 1,00 m i długości 14,00 m zlokalizowanego w km 0+150,00  (wg km projektowego) łącznicy DL-1 oraz przepust z prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicy 1,20 m i długości 23,76 m zlokalizowany w km 0+465,22 (wg km projektowego) łącznicy DL-1/2 w pasie drogowym drogi ekspresowej S-61.