Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie przepustów żelbetowych

W dniu 21.02.2019 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie przepustu z :

- rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 1,20 m i długości 72,90 m zlokalizowanego w km 0+104,00  (wg km projektowego) drogi ekspresowej nr 61

- rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 1,20 m i długości 33,30 m zlokalizowanego w km 0+163,00 (wg km projektowego) łącznicy L02 węzła ,,Suwałki Południe’’

- rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 1,20 m i długości 32,70 m zlokalizowanego w km 0+180,70 łącznicy L04 węzła ,,Suwałki Południe”

- rur żelbetowych prefabrykowanych  o średnicy 1,00 m i długości 13,67 m zlokalizowanego w km 0+138,50 (wg km projektowego) łącznicy DL-3

- rur żelbetowych prefabrykowanych  o średnicy 1,20 m i długości 22,20 m zlokalizowanego w km 0+349,14 (wg km projektowego) łącznicy DL-3/4

usytuowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej S61.