Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie przepustów żelbetowych

W dniu 11.03.2019 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie przepustu z :

- rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 1,20 m i długości 30,60 m zlokalizowanego w km 7+183,00  (wg km projektowego) drogi ekspresowej S61

- rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 1,20 m i długości 34,00 m zlokalizowanego w km 5+965,00 (wg km projektowego) drogi ekspresowej S61

- rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 1,20 m i długości 31,50 m zlokalizowanego w km 6+625,00 (wg km projektowego) drogi ekspresowej S61.