Prezentacja PW 9

[05.12.2016]

 

W dniu 30.11.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach o godzinie 12.00 odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 9 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym - branż teletechnicznej, sanitarnej, melioracyjnej, elektrycznej, geotechnicznej.

Wykonawca przedstawił Inżynierowi Kontraktu wszystkie Projekty Wykonawcze części branżowych. Część z nich jest już zaakceptowana. Na pozostałe nanoszone są drobne poprawki.