17.11.2016 Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 9, Narada Techniczne nr 8, spotkanie w sprawie ZPRS

(18.11.2016)


Dnia 17.11.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyły się trzy spotkania z udzialem Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy: Narada Techniczna nr 7, Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 8 oraz spotkanie w sprawie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych.

Celem Prezentacji i narady technicznej było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym z branży drogowej, mostowej i Ochrony Środowiska, a także analiza problemów projektowych i pozostałych, związanych z etapem Projektu Wykonawczego.


Z kolei celem spotkania w sprawie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych było wstępne przedstawienie przez Wykonawcę ZPRS, który to Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed rozpoczęciem Robót Stałych. 

W wyniku spotkania ustalono, że Wykonawca, po naniesieniu uwag, przekaże dla Inżyniera Kontraktu poprawiony ZPRS w celu wstępnej akceptacji przez zespół weryfikatorów.