Tablica o współfinansowaniu ze środków UE

Tablice informujące o współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskich - Instrument "Łącząc Europę" dla zadania "Projekt i Budowa Obwodnicy miasta Suwałki  w ciągu drogi ekspresowe S61 w ramach projektu: "Budowa drogi S61 Szczuczyn - Budzisko (granica Państwa)"