PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 27.02.2017 DO 05.03.2017 (TYDZIEŃ 9/2017)

[06.03.2017]

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

    prace przygotowawcze geodzyjne;

 • nadzór przyrodniczy;
 • nadzór spaerski;
 • zrąbkowanie gałęzi, konarów, pozostałości po wycince

ROBOTY DROGOWE:

 • karczowanie drzew;
 • karczowanie krzewów;
 • zdjęcie humusu;
 • zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót;
 • montaż płotków herpetologicznych;
ROBOTY BRANŻOWE:
 • Kolizja KS2 w km 12+100;
 • 4PW - kolizja w km 7+700;
 • 6 PW - kolizja w km 13+100