PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 07.01.2018

08.01.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie nasypu
 • prace porządkowe i utrzymanie drogi

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 

WE-1:

 • przygotowanie do betonowania ustroju nośnego
 • betonowanie ustroju nośnego JP
 • pielęgnacja betonu JP

WD-5:

 • sprężanie ustroju nośnego

PZ-9:

 • zbrojenie stalą podpory P2 JL

WE-10:

 • zasypka przyczółka