PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 31.12.2018 DO 06.01.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace porządkowe na odcinku A
 • ogrodzenie drogowe -  odwierty pod słupki, montaż słupków
 • poprawa obrukowań przy wlotach/wylotach przepustów żelbetowych fi1200
 • nasadzenie drzew i krzewów
 • wykonanie oznakowania pionowego – wykop pod fundamenty
 • płotki naprowadzające dla płazów przy ogrodzeniu

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • prace porządkowe

WD-1a :

 • prace porządkowe
 • umocnienie stożka

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż umocnień fundamentów oświetleniowych
 • budowa kanału teletechnicznego
 • montaż krat na wylotach z kanalizacji