PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 08.01.2018 DO 14.01.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopu
 • prace porządkowe i utrzymanie drogi
 • rozbiórka drogi gminnej
 • wykonanie kruszywem C50/30, gr.10cm

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • rozszalowanie ustroju nośnego

WD-1a:

 • zbrojenie ławy fundamentowej P1

WD-5:

 • rozszalowanie ustroju nośnego
 • zbrojenie wnęk bloków kotwiących

PZ-6:

 • szalowanie ciosów podłożyskowych
 • przygotowanie podłoża pod oczep F3 F2
 • montaż szalunków traconych
 • zbrojenie stalą ciosów podłożyskowych JP

WE-7.1:

 • zbrojenie stalą skrzydła JP

M-7.2:

 • przygotowanie podłoża pod oczep F2 JP
 • zbrojenie stalą ciosów P1 P3 JP
 • szalowanie ciosów P1 JP
 • demontaż deskowania oczepu F2 JL
 • montaż szalunków traconych

WE-8:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JL

PZ-9:

 • szalowanie podpory P1 JL
 • zbrojenie stalą podpory P2 JL
 • zbrojenie stalą podpory P1 JL

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • studnie SKR-2 – odcinek A
 • kanał technologiczny – odcinek A