PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 07.01.2019 DO 13.01.2019

TYDZIEŃ 02 od 07.01.2019 do 13.01.2019

14.01.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace porządkowe na odcinku A
 • wykonanie narzutu kamiennego
 • wykonanie barier energochłonnych linowych i stalowych - słupki i wciąganie liny     
 • ustawianie znaków pionowych wzdłuż CG – wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze i wysięgniki, oznakowanie dróg serwisowych

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WD-1a :

 • montaż balustrad na nadbudowach
 • umocnienie skarp

PZ-6 :

 • montaż stałego punktu wysokościowego
 • montaż barier

WE-7.1 :

 • montaż barier
 • montaż stałego punktu wysokościowego

M-7.2 :

 • montaż stałego punktu wysokościowego
 • montaż osłon dylatacyjnych

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż krat na wylotach z kanalizacji