PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 15.01.2018 DO 21.01.2018

22.01.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopu
 • ułożenie geomembrany w zbiorniku ZR-10

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • demontaż deskowania ustroju JL
 • sprężanie ustroju JP

WD-1a:

 • zbrojenie ławy fundamentowej P1
 • szalowanie ławy fundamentowej P1
 • szalowanie ławy fundamentowej P2
 • betonowanie ławy fundamentowej P1
 • betonowanie ławy fundamentowej P2
 • zbrojenie ławy fundamentowej P2

WD-4:

 • zbrojenie ścianek zaplecza

WD-5:

 • demontaż deskowania ustroju nośnego

PZ-6:

 • szalowanie oczepów JP
 • betonowanie ciosów podłożyskowych P1 P4 JP
 • szalowanie ustroju nośnego JL
 • zbrojenie stalą oczepów JP – etap II
 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JL – etap I

WE-7.1:

 • zbrojenie stalą skrzydła P2

M-7.2:

 • zbrojenie stalą oczepów JP
 • szalowanie ustroju nośnego JL
 • betonowanie ciosów P2 P3
 • szalowanie oczepów JP

WE-8:

 • szalowanie  ustrój nośny JL
 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JL

PZ-9:

 • szalowanie podpory P1 JL
 • zbrojenie stalą podpory P1 JL