PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 14.01.2019 DO 20.01.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie barier energochłonnych linowych i stalowych – słupki,  wciąganie liny     
 • ustawianie znaków pionowych wzdłuż CG – wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze i wysięgniki, oznakowanie dróg serwisowych

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1 :

 • montaż balustrad na nadbudowach
 • montaż barier

WD-1a :

 • prace wykończeniowe
 • umocnienie skarp

PZ-6 :

 • profilowanie terenu przy przyczółkach
 • obrukowanie przy schodach i wylotach drenów
 • montaż barier
 • umocnienie stożka
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

WE-7.1 :

 • prace wykończeniowe
 • montaż ścieków skarpowych
 • profilowanie terenu pod obiektem i murem JP
 • umocnienie rowów
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

M-7.2 :

 • montaż barier

PZ-9 :

 • montaż balustrad na schodach

WE-10 :

 • montaż balustrad na schodach

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż krat na wylotach z kanalizacji