PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 22.01.2018 DO 28.01.2018

29.01.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopu
 • ułożenie geomembrany w zbiorniku ZR-10

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • rozszalowanie ustroju nośnego JP
 • zbrojenie ustroju nośnego JP - etap II
 • szalowanie ustroju nośnego JP etap II

WD-1a:

 • pielęgnacja betonu fundamentu P1 P2
 • zbrojenie korpusu P1
 • szalowanie korpusu P1

WD-4:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P1
 • zbrojenie ścianek zaplecza P1 P2

PZ-6:

 • montaż łożysk
 • zbrojenie ustroju JL
 • beton oczepu F3 JP
 • beton oczepu F2 JP
 • zbrojenie stalą oczepu F2 F3 JP
 • zbrojenie stalą oczepów JL- etap II

WE-7.1:

 • szalowanie skrzydeł P2 - pierwomontaż deskowania
 • zbrojenie stalą skrzydła P2 JL

M-7.2:

 • szalowanie oczepu F2 JP
 • szalowanie ustroju nośnego JL
 • montaż łożysk
 • zbrojenie stalą oczepu F2 JP

WE-8:

 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JL

PZ-9:

 • szalowanie korpusu P1 JL
 • zbrojenie stalą korpusu P1 JL
 • betonowanie korpusu P1 JL
 • zbrojenie stalą korpusu P2 JL