PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 21.01.2019 DO 27.01.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie barier energochłonnych linowych i stalowych – słupki,  wciąganie liny     

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 • M-7.2 :
 • prace wykończeniowe
 • WE-10 :
 • prace wykończeniowe
 • BAZA :
 • prace porządkowe
 • zbrojenie fundamentu barier