PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 29.01.2018 R. DO 04.02.2018R.

05.02.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • ułożenie geomembrany w zbiorniku ZR-10
 • wykonanie przepustu PEHD φ800

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • rozszalowanie ustroju nośnego JP
 • betonowanie ustroju nośnego JP - etap II

WD-1a:

 • zbrojenie korpusu P1
 • szalowanie korpusu P1

WD-4:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P2
 • betonowanie ścianki zaplecznej P2

WD-5:

 • szalowanie ustroju nośnego etap II
 • betonowanie ustroju nośnego etap II

PZ-6:

 • zbrojenie ustroju JL
 • betonowanie poprzecznic P1 P4 JP
 • szalowanie poprzecznic P1 P4 JP
 • zbrojenie stalą poprzecznic P1 P4 JP

WE-7.1:

 • szalowanie skrzydeł P2 JL JP
 • zbrojenie stalą skrzydła P2 JP
 • zbrojenie stalą skrzydła P2 JL
 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
 • betonowanie skrzydła P2 JL

M-7.2:

 • szalowanie ustroju nośnego JL
 • betonowanie oczepu F2 JP

WE-8:

 • szalowanie poprzecznicy P1 P3 JP
 • zbrojenie stalą poprzecznicy P1 P3 JP
 • betonowanie poprzecznicy P1 P3 JP
 • betonowanie ustroju JL

PZ-9:

 • szalowanie ściany P2 JL
 • zbrojenie stalą ściany P2 JL
 • betonowanie poprzecznicy P1 P3 JP
 • betonowanie ustroju JL

WE-10:

 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka przyczółka
 • zasypka muru oporowego

Przepust w km 10+246:

 • zbrojenie stalą fundamentu skrzydła strona prawa
 • szalowanie fundamentu skrzydła strona prawa
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
 • montaż łączników zespalających
 • szalowanie ścianki zaplecznej P2
 • betonowanie ścianki zaplecznej P2

ROBOTY BRANŻOWE :

 • kanał technologiczny (od 60 do 61 studni)
 • kanał technologiczny (od 58 do 59 studni)
 • studnie SKR-2
 • kanał technologiczny (od 55 do 58 studni)