PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 28.01.2019 DO 03.02.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • montaż barier energochłonnych stalowych - kompletne
 • montaż barier energochłonnych stalowych – słupki
 • montaż barier energochłonnych stalowych – wciąganie liny
 • wykonanie otworów pod znaki pionowe, montaż słupków i zabetonowanie
 • wykonanie słupków konstrukcji wsporczych – ażurowe
 • wykonanie paneli przeciwolśnieniowych na obiektach PZ-6, WE-7.1, M-7.2 i PZ-9

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1 :

 • prace porządkowe

WE-7.1 :

 • prace porządkowe

BAZA :

 • prace porządkowe