PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 05.02.2018 DO 11.02.2018

12.02.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopu
 • profilowanie i wykonanie nadsypki na zbiorniku ZR-10

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • rozszalowanie ustroju nośnego JP

WD-1a:

 • zbrojenie korpusu P1
 • szalowanie korpusu P1
 • betonowani korpusu P1
 • zbrojenie korpusu P2 JL

WD-4:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P1
 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P2

WD-5:

 • rozszalowanie ustroju nośnego etap II

PZ-6:

 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JL
 • montaż kotew, sączków i wpustów

WE-7.1:

 • szalowanie ustroju nośnego JL - montaż wieżyczek
 • rozszalowanie skrzydełka P2 JL

M-7.2:

 • zbrojenie stalą ustroju JL
 • szalowanie ustroju nośnego JL

WE-8:

 • szalowanie ustroju nośnego JP - stawianie wieżyczek

PZ-9:

 • szalowanie ściany P2 JP
 • zbrojenie stalą ściany P2 JP
 • betonowanie ściany P2 JL
 • zbrojenie stalą korpusu P1 JP

Przepust w km 10+246:

 • szalowanie fundamentu skrzydła strona lewa
 • betonowanie fundamentu skrzydła strona lewa

 

 ROBOTY BRANŻOWE :

 • kolizja 0WN
 • kanał technologiczny (od 59 do 60 studni)
 • kanał technologiczny (od 51 do 55 studni)
 • studnie SKR-2