PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 04.02.2019 DO 10.02.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • montaż barier energochłonnych stalowych - kompletne
 • montaż barier energochłonnych stalowych – słupki
 • montaż barier energochłonnych stalowych – wciąganie liny
 • montaż słupów ażurowych konstrukcji wsporczych
 • wykonanie wykopów pod fundamenty konstrukcji wsporczych
 • montaż tablic na wysięgnikach i bramownicach
 • ustawianie znaków pionowych – słupki + tablice

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1 :

 • prace porządkowe

M-7.2 :

 • prace wykończeniowe

BAZA :

 • prace porządkowe