PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 12.02.2018 DO 18.02.2018

19.02.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopu

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • rozszalowanie ustroju nośnego JP

WD-1a:

 • pielęgnacja betonu korpusu P1
 • szalowanie korpusu P2
 • zbrojenie korpusu P2

WD-4:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P2
 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P1
 • betonowanie ścianki zaplecznej P2

PZ-6:

 • szalowanie ustroju nośnego JL

WE-7.1:

 • szalowanie ustroju nośnego JP
 • szalowanie skrzydełka P2 JP
 • betonowanie skrzydła P2 JP
 • szalowanie ustroju nośnego JL

M-7.2:

 • zbrojenie stalą ustroju JL
 • szalowanie ustroju nośnego JL

WE-8:

 • szalowanie ustroju nośnego
 • zbrojenie ustroju nośnego JP

PZ-9:

 • szalowanie ściany P2 JP
 • zbrojenie stalą ściany P2 JP
 • szalowanie korpusu P1 JP
 • zbrojenie stalą korpusu P1 JP

WD-11:

 • zbrojenie stalą ścianek zaplecznych P1 P2

Przepust w km 10+246:

 • zbrojenie stalą wlotu etap I strona prawa
 • demontaż szalunków fundamentu skrzydeł strona prawa
 • betonowanie wlotu etap I strona prawa
 • szalowanie wlotu etap I strona prawa
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
 • zbrojenie stalą płyty zespalającej
 • szalowanie wlotu etap II strona prawa
 • montaż łączników zespalających

 

ROBOTY BRANŻOWE :

 • kolizja 1WN