PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 11.02.2019 DO 17.02.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • montaż barier energochłonnych linowych - słupki
 • montaż barier energochłonnych linowych – rozciąganie liny
 • montaż barier energochłonnych stalowych – kompletne
 • wykonanie wykopów pod fundamenty konstrukcji wsporczych
 • montaż tablic na wysięgnikach i bramownicach
 • ogrodzenie – odwierty oraz betonowanie słupków

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1 :

 • prace porządkowe

M-7.2 :

 • prace wykończeniowe
 • montaż reperów

BAZA :

 • prace porządkowe