PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 19.02.2018 DO 25.02.2018

26.02.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopu (na odwóz)

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • rozszalowanie ustroju nośnego JP
 • reprofilacja  ustroju nośnego JP

WD-1a:

 • szalowanie korpusu P2
 • zbrojenie korpusu P2

WD-4:

 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P2

PZ-6:

 • rozszalowanie oczepów

WE-7.1:

 • szalowanie ustroju nośnego JP
 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JL

M-7.2:

 • montaż drobnych elementów stalowych

WE-8:

 • rozszalowanie ustroju nośnego JL
 • zbrojenie ustroju nośnego JP

PZ-9:

 • szalowanie ściany P2 JP
 • szalowanie ściany P1 JP
 • betonowanie ściany P1 JP

WD-11:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P1

Przepust w km 10+246:

 • zbrojenie stalą wlotu etap II strona prawa
 • szalowanie wlotu etap II strona prawa
 • zbrojenie stalą płyty zespalającej
 • szalowanie płyty zespalającej