PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 18.02.2019 DO 24.02.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • bariery energochłonne linowe – montaż słupków
 • bariery energochłonne linowe – rozciąganie liny
 • bariery energochłonne stalowe – kompletne
 • wykonanie wykopów pod fundamenty konstrukcji wsporczych
 • montaż tablic na wysięgnikach i bramownicach
 • ogrodzenie – odwierty oraz betonowanie słupków

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1 :

 • umocnienie rowów

WD-1a :

 • prace porządkowe

WD-4 :

 • prace porządkowe

PZ-6 :

 • prace porządkowe

WE-7.1 :

 • prace wykończeniowe

Rzeka Czarna Hańcza :

 • prace porządkowe

M-7.2 :

 • prace wykończeniowe

BAZA :

 • prace porządkowe

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż umocnień fundamentów oświetleniowych
 • prace wykończeniowe przy studniach kanału technologicznego
 • umocnienie rowu geokratą/wyloty z kanalizacji