PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 26.02.2018 DO 04.03.2018

05.03.2018

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • reprofilacja  ustroju nośnego JP

WD-1a:

 • szalowanie korpusu P2
 • zbrojenie korpusu P2

WE-7.1:

 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JL
 • rozszalowanie skrzydła P2 JP

M-7.2:

 • szalowanie ustroju nośnego

WE-8:

 • montaż sączków
 • montaż wpustów
 • montaż kotew
 • rozszalowanie ustroju nośnego JL