PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 25.02.2019 DO 03.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • bariery energochłonne linowe – montaż słupków
 • bariery energochłonne linowe – rozciąganie liny
 • bariery energochłonne stalowe – kompletne
 • ustawianie znaków pionowych – słupki + tablice
 • roboty przygotowawcze pod oznakowanie poziome – zdjęcie mleczka z nawierzchni betonowej
 • ogrodzenie drogowe – montaż siatki i słupków
 • poprawki ścieków skarpowych i umocnień dna rowu (wylot ze ścieku skarpowego)
 • profilowanie humusu na pasie rozdziału
 • zwężenie płytek przy wylocie z przepustu do rowu
 • poprawki ścieku skarpowego
 • umocnienie na połączeniu rowów
 • uzupełnienie poboczy
 • poprawa i prace porządkowe w pasie rozdziału

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1 :

 • montaż balustrad w pasie rozdziału

WD-1a :

 • prace porządkowe
 • montaż balustrad

WE-3 :

 • montaż balustrad w pasie rozdziału
 • montaż balustrad

PZ-6 :

 • prace porządkowe
 • montaż balustrad w pasie rozdziału

WE-7.1 :

 • montaż balustrad na schodach

M-7.2 :

 • prace porządkowe
 • montaż balustrad na schodach

WE-8 :

 • montaż balustrad na schodach

WE-10 :

 • montaż balustrad na schodach

S-61 w km 3+460, 3+515, 3+686, 3+825 :

 • wykonanie schodów ewakuacyjnych

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż umocnień fundamentów oświetleniowych
 • budowa kanału technologicznego
 • wyprawianie studni kanału technologicznego
 • umocnienie rowu geokratą/wyloty z kanalizacji
 • prace porządkowe przy kanalizacji deszczowej