Tydzień 10/2017 okres od 06.03.2017 do 12.03.2017

[13.03.2017]

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

 

 • prace przygotowawcze geodzyjne;
 • nadzór przyrodniczy;

 

ROBOTY DROGOWE:

 • karczowanie drzew;
 • karczowanie krzewów;
 • założenie i pomiar osnowy geodezyjnej.
 • Zdjęcie humusu  na drogach dojazdowych ( DD-08; DD-10; DD-15)
 • Rozbiórka ogrodzenia 
 • montaż wygrodzeń herpelologicznych
OBIEKTY INŻYNIERSKIE :
 • Przygotowanie drogi dojazdowej do potpory P1 obiektu M-7.2 (badania geologiczne)
 • Wykop pod obiekt PZ-12
 • Droga dojazdowa pod obiekt PZ-6
ROBOTY BRANŻOWE:
 • Kolizja KS1 w km 1+700
 • Kolizja KS2 w km 12+100;
 • 4PW - kolizja w km 7+700;
 • 3PW - kolizja w km 6+050
 • 2PW - kolizja w km 3+500