PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 05.03.2018 DO 11.03.2018

12.03.2018

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • reprofilacja  ustroju nośnego JP

WD-1a:

 • szalowanie ciosów P1
 • szalowanie korpusu P2
 • betonowanie korpusu P2
 • zbrojenie korpusu P2

WD-5:

 • zbrojenie stalą ścianki zaplecznej P1

PZ-6:

 • przygotowanie ustroju do betonowania

WE-7.1:

 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JL JP

M-7.2:

 • montaż wpustów
 • montaż sączków
 • zbrojenie stalą skrzydło P1
 • przygotowanie ustroju do betonowania

WE-8:

 • betonowanie ustroju JP

PZ-9:

 • rozszalowanie korpusu P1 JP
 • betonowanie korpusu P2 JP

WD-11:

 • betonowanie ścianki zaplecznej P1

Przepust w km 10+246:

 • betonowanie wlotu etap II strona prawa

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • kolizja 4WN