PRACE REALIZOWANE OD 13.03.2017 DO 19.03.2017 (TYDZIEŃ 11/2017)

20.03.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

 • prace przygotowawcze geodzyjne;
 • nadzór przyrodniczy;
 • nadzór saperski;
 • nadzór archeologiczny.

 

ROBOTY DROGOWE:

 • karczowanie drzew;
 • karczowanie krzewów;
 • Zdjęcie humusu  
 • Rozbiórka ogrodzenia 
 • wykonanie nasyów
 • wykonanie wykopów
 • zabezpieczenie drzew na okres realizacji robót
OBIEKTY INŻYNIERSKIE :
 • Wykop pod obiekt PZ-12
 • Droga dojazdowa pod obiekt PZ-6
 • Wymiana gruntu pod fundamentem P1 obiektu PZ-12
 • Betonowanie P1 obiekt PZ+12
ROBOTY BRANŻOWE:
 • Kolizja KS1 w km 1+700
 • Kolizja KS2 w km 12+100;
 • 5PW - kolizja w km 12+100;
 • 6PW -kolizja w km 13+100
 • 3PW - kolizja w km 6+050
 • 2PW - kolizja w km 3+500