PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 12.03.2018 DO 18.03.2018

19.03.2018

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • reprofilacja  ustroju nośnego JP

WD-1a:

 • szalowanie ciosów P2
 • rozszalowanie korpusu P2

WD-2:

 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółka
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

WD-5:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P1
 • zbrojenie stalą ścianki zaplecznej P2

PZ-6:

 • montaż belek prefabrykowanych

WE-7.1:

 • szalowanie ustroju nośnego JL JP
 • montaż sączków JL JP
 • montaż kotew JL JP

M-7.2:

 • betonowanie poprzecznic etap II
 • betonowanie ustroju nośnego JL
 • ucięcie larsenów do wysokości góry fundamentów
 • pielęgnacja betonu ustroju JL

PZ-9:

 • rozszalowanie ściany P2 JP
 • montaż wieżyczek pod ustrój nośny JP

WD-11:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P2
 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P1
 • zbrojenie ścianki zaplecznej P2

Przepust w km 10+246:

 • szalowanie skrzydeł strona prawa
 • betonowanie płyty zespalającej