PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 19.03.2018 DO 25.03.2018

26.03.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • demontaż fundamentów pod bramką przejazdową
 • zbrojenie stalą ścianki zaplecznej P4

WD-1a:

 • izolacja cienka fundamentów
 • zasypka fundamentu P1

WD-2:

 • zasypka murów oporowych M3 M4
 • zasypka przyczółka P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

WD-4:

 • przygotowanie nisz dylatacyjnych do betonowania
 • przygotowanie podłoża betonowego pod papę

WD-5:

 • betonowanie ścianki zaplecznej P1

PZ-6:

 • montaż belek prefabrykowanych

WE-7.1:

 • przygotowanie do betonowania ustroju nośnego JL
 • betonowanie ustroju nośnego JL JP
 • szalowanie ustroju nośnego JL JP
 • montaż sączków JL JP
 • montaż kotew JL JP

M-7.2:

 • montaż belek prefabrykowanych

WE-8:

 • rozszalowanie ustroju nośnego JP

PZ-9:

 • szalowanie ustroju nośnego JP
 • zbrojenie ustroju nośnego JP

WD-11:

 • przygotowanie nisz dylatacyjnych do montażu urządzeń dylatacyjnych
 • betonowanie ścianki zaplecznej P2

Przepust w km 10+246:

 • zbrojenie skrzydeł strona prawa
 • szalowanie skrzydeł strona prawa
 • rozszalowanie płyty zespalającej
 • betonowanie skrzydeł strona prawa