PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 27.03.2017 DO 02.04.2017

03.04.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny
 • przygotowanie dojazdu do podpór obiektu PZ-6

 

ROBOTY DROGOWE:

 • zabezpieczenie grupy drzew
 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 

 • wykop fundamentu P1 na  WE-1
 • zalanie chudego betonu P1 L na WE-1
 • zbrojenie fundamentu P1 P i P2 L na PZ-12
 • zalanie betonem fundamentu P1 P  na PZ-12

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 

 • kolizja 3SN w km 5+900 – 6+200
 • kolizja 10SN w km 6+500
 • kolizja 1nnB w km 13+100
 • kolizja KS1 w km 1+700
 • kolizja KS2 w km 12+100 odcinek tłoczny
 • kolizja KS2 w km 12+100 odcinek grawitacyjny
 • 2PW – kolizja w km 3+500
 • 3PW – kolizja w km 6+050
 • 4PW – kolizja w km 7+700
 • 5PW – kolizja w km 12+100
 • 6PW – kolizja w km 13+100