PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 03.04.2017 DO 09.04.2017

10.04.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny
 • przygotowanie dojazdu do podpór obiektu M-7.2

 

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 

 • beton niekonstrukcyjny P1 na WE-1 JL
 • zbrojenie fundamentu P1 na WD-2
 • wykopy pod fundamenty podpór na WD-10
 • fundamenty podpór P1 i P2 na PZ-12JL
 • zbrojenie ścian  P1 i P2 na PZ-12 JP
 • zbrojenie i zabetonowanie fundamentu P2 na WE-13

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 

 • kolizja KS1 w km 1+700
 • kolizja KS2 odcinek tłoczony  w km 12+100
 • kolizja KS2 odcinek grawitacyjny  w km 12+100
 • kolizja 1PW w km 1+650
 • kolizja 2PW w km 3+500
 • kolizja 3PW w km 6+050
 • kolizja 4PW w km 7+700
 • kolizja 5PW w km 12+100
 • kolizja 6PW w km 13+100
 • kolizja 2SN w km 3+500
 • kolizja 3SN w km 5+900-6+200
 • kolizja 4SN w km 8+050-8+150
 • kolizja 2nn w km 3+500
 • kolizja 4nn w km 6+200
 • kolizja 1nnB w km 13+100
 • kolizja T-3 w km 4+661 (WD-4)
 • kolizja T-8 w km 12+086 (WD-11)
 • kolizja T-10 rondo DK8