PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 10.04.2017 DO 16.04.2017

18.04.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny
 • przygotowanie dojazdu do podpór obiektu M-7.2

 

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament na obiekcie WD-2
 • beton niekonstrukcyjny i zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament na obiekcie WD-10
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN i betonowanie ściany przyczółka P1 i P2  na obiekcie PZ-12
 • betonowanie fundamentu na obiekcie WE-13

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 

 • kolizja KS1 w km 1+700
 • kolizja PW1 w km 1+650
 • kolizja 2PW w km 3+500
 • kolizja 4PW w km 7+700
 • kolizja 5PW w km 12+100
 • kolizja 6PW w km 13+100
 • kolizja 1SN w km 0+700-0+850
 • kolizja 2SN w km 3+500
 • kolizja 3SN w km 5+900-6+200
 • kolizja 5SN w km 8+700-8+900
 • kolizja 6SN w km 8+700-8+900
 • kolizja 10SN w km 6+500
 • kolizja 2nn w km 3+500
 • kolizja 3nn w km 6+100
 • kolizja T-3 w km 4+661 (WD-4)
 • kolizja T-7 W KM 8+868 (WE-8)
 • kolizja T-8 w km 12+086 (WD-11)
 • kolizja T-9 w km 13+160 (WE-13)
 • kolizja 2WN w km 9+100
 • kolizja 3WN w km 10+200
 • kolizja 4WN w km 11+900