PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 08.04.2019 DO 14.04.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

  • prace przygotowawcze geodezyjne
  • nadzór przyrodniczy

 

ROBOTY DROGOWE:

  • prace porządkowe
  • oznakowanie poziome – malowanie grubowarstwowe
  • montaż tablic F8 i rolet
  • rozłożenie otoczaków na rondzie R1 i R2
  • ogrodzenie drogowe – naciąganie i uszczelnianie siatek
  • nasadzenia drzew i krzewów

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

PZ-9:
  • prace porządkowe
Przepusty w km 1+901, 3+300, 10+246, 10+346, 10+546:
  • prace porządkowe