PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 18.04.2017 DO 23.04.2017

 24.04.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wymiana gruntu

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN i betonowanie fundamentu na obiekcie WD-2
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament na obiekcie WD-10
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN i betonowanie ściany przyczółku P1 i P2  na obiekcie PZ-12 JP
 • wykonanie wykopów fundamentowych, wymiana gruntu pod fundamentami oraz wylanie warstwy betonu niekonstrukcyjnego (P1) na obiekcie WE-13

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 

 • kolizja PW1 w km 1+650
 • kolizja 1SN w km 0+700-0+850
 • kolizja 2SN w km 3+500
 • kolizja 4SN w km 8+050-8+150
 • kolizja 6nn w km 7+500
 • kolizja T-2 w km 3+489 (WE-3)
 • kolizja T-3 w km 4+661 (WD-4)
 • kolizja T-4 w km 6+000
 • kolizja T-7 w km 8+868 (WE-8)
 • kolizja T-8 w km 12+086 (WD-11)
 • kolizja T-10 rondo DK8