PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 15.04.2019 DO 21.04.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

  • prace przygotowawcze geodezyjne
  • nadzór przyrodniczy

 

ROBOTY DROGOWE:

  • prace porządkowe na drogach dojazdowych
  • ogrodzenie drogowe – obsypywanie
  • wykonanie poboczy na zjazdach
  • nasadzenia drzew i krzewów

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

WD-1a, M-7.2, WE-8:

  •  
  • prace wykończeniowe
Przepusty w km 1+901, 3+300, 10+246, 10+346, 10+546:
  • prace porządkowe

ROBOTY BRANŻOWE:

  • przeglądy studni kanalizacyjnych (poza ciągiem głównym)