PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 24.04.2017 DO 30.04.2017

 

 02.05.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy, saperski i archeologiczny
 • wykonanie objazdu - nasypy

 

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wymiana gruntu

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 

 • wykonanie wykopu pod fundament P1i wylanie betonu konstrukcyjnego na obiekcie WD-2
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 na obiekcie WE-10
 • betonowanie fundamentu P1 i P2 na obiekcie WE-10
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN ściany P1 i P2 wraz z montażem deskowania na obiekcie PZ-12
 • betonowanie fundamentu P1 na obiekcie WE-13

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 

 • kolizja wodociągowe - PW1
 • kolizja energetyczne - 9SN i 11SN
 • kolizja teletechniczne - T-1, T-2, T-4, T-8, T-10