PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 22.04.2019 DO 28.04.2019

TYDZIEŃ 17 od 22.04.2019 do 28.04.2019

29.04.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

  • prace przygotowawcze geodezyjne
  • nadzór przyrodniczy

 ROBOTY DROGOWE:

  • prace porządkowe na drogach dojazdowych
  • ogrodzenie drogowe – obsypywanie
  • umocnienie rowu darniną
  • nasadzenia drzew i krzewów

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WD-1a, PZ-6, WE-7.1, M-7.2:
  •  
  • prace wykończeniowe
S-61 w km 9+200 – 10+200:
  • prace wykończeniowe

ROBOTY BRANŻOWE:

  • przeglądy studni kanalizacyjnych (poza ciągiem głównym)