PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 01.05.2017 DO 07.05.2017

 

 08.05.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy, saperski, archeologiczny
 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wymiana gruntu

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 

 • wykonanie zbrojenia stalą AIIIN podpory P2 obiektu WD-2
 • betonowanie fundamentu P1 na obiekcie WE-10JL
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN ścianę P2 na obiekcie WE-13

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 

 • usunięcie kolizji:
  • wodociągowej PW1
  • energetycznych 4SN i 9SN
  • teletechnicznej T-2