PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 29.04.2019 DO 05.05.2019

TYDZIEŃ 18 od 29.04.2019 do 05.05.2019

06.05.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

  • prace geodezyjne

 ROBOTY DROGOWE:

  • prace porządkowe na drogach dojazdowych i poprzecznych
  • ogrodzenie drogowe – obsypywanie siatki
  • nasadzenia krzewów

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WD-1a, M-7.2, przepusty w km 10+246, 10+346 i 10+546:
  • prace wykończeniowe
S-61 w km 8+000 – 12+000:
  • prace wykończeniowe