PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 08.05.2017 DO 14.05.2017

15.05.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wymiana gruntu

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamenty P1 i P2 na obiekcie WD-1
 • betonowanie fundamentu podpory P2 na obiekcie WD-2
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN podpora P1 i P2 na obiekcie WE-10JP
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego – fundament murów M2 i M3 na obiekcie PZ-12
 • zasypanie wykopów z zagęszczeniem P2 na obiekcie PZ-12
 • betonowanie podpór ściany P2 i zbrojenie stalą klasy AIIIN podpora P1 na obiekcie WE-13

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • kolizja KS1 w km 1+700
 • kolizja PW1 w km 1+650
 • kolizja 2SN w km 3+500
 • kolizja 4SN w km 8+050 – 8+150
 • kolizja 5SN w km 8+700 – 8+900
 • kolizja 6SN w km 8+700 – 8+900
 • kolizja 7SN w km 10+050 – 10+300
 • kolizja 8SN w km 10+050 – 10+400
 • kolizja 9SN w km 12+050
 • kolizja 5nn w km 7+700
 • kolizja T-1 w km 1+644 (WD-2)
 • kolizja T-3 w km 4+661 (WD-4)
 • kolizja T-4 w km 6+000
 • kolizja T-9 w km 13+160 (WD-13)
 • budowa kanału KD nr 55 w km 12+338
 • wpust deszczowy z przykanalikiem w km 5+400 – 5+700