PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 06.05.2019 DO 10.05.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

  • prace geodezyjne

 ROBOTY DROGOWE:

  • prace porządkowe - profilowanie poboczy, czyszczenie przepustów, porządki na terenach płaskich
  • prace porządkowe na terenach płaskich

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WD-1a, WD-4:
  • prace porządkowe
WD-1a, WD-4, WD-5K, PZ-6, M-7.2, PZ-9, przepusty w km 1+901, 3+300, 10+246, 10+346 i 10+546:
  • prace wykończeniowe