PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 15.05.2017 DO 21.05.2017

22.05.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wymiana gruntu
 • prace przy przepustach betonowych φ1,20 m

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamenty F2 i betonowanie podpory P1 na obiekcie WE-1
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN przyczółka P1 na obiekcie WD-2
 • wykonanie wykopu pod fundament P1 na obiekcie WD-4
 • wymiana gruntu w nowym korycie rzeki na obiekcie M-7.2
 • wykonanie wykopów fundamentowych i wymiana gruntu pod przepusty w km 3+300; 10+346,31; 10+546,31
 • wylanie betonu niekonstrukcyjnego pod przepust w km 3+300
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN ustroju nośnego i betonowanie jego na obiekcie PZ-12
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN podporę P1 na obiekcie WE-13

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • kolizja KS1 w km 1+700
 • kolizja 2SN w km 3+500
 • kolizja 5SN w km 8+700 – 8+900
 • kolizja 6SN w km 8+700 – 8+900
 • kolizja 7SN w km 10+050 – 10+300
 • kolizja 8SN w km 10+050 – 10+400
 • kolizja 2nn w km 3+500
 • kolizja T-TK w km 0+431 (WE-1)
 • kolizja T-3 (SSPW) w km 4+661 (WD-4)
 • kolizja T-6 (Orange) w km 8+000
 • wpust deszczowy z przykanalikiem w km 5+400 – 5+700; 12+300